Kết quả thi hành án nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng ở Hà Nội chưa cao

Pháp luật - Ngày đăng : 14:50, 03/10/2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, vụ việc liên quan đến các vụ án kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tham nhũng ở Hà Nội.

Tại buổi làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự ở Hà Nội vừa diễn ra, ông Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội là một trong hai đơn vị trọng điểm, có số việc và số tiền phải thi hành hằng năm chiếm tỷ lệ lớn so với toàn quốc, chỉ đứng sau TPHCM.

Hà Nội cũng tập trung nhiều vụ việc thi hành án dân sự lớn, đặc biệt là án tín dụng, án kinh tế, tham nhũng… với số tiền phải thi hành lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Chính vì thế, kết quả thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn Hà Nội ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của toàn quốc.

Mặc dù kết quả thi hành án của Thủ đô những năm gần đây có nhiều chuyển biến nhưng chưa nhiều, chưa rõ nét và tương xứng với vị thế và tiềm lực.

Kết quả thi hành án nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng ở Hà Nội chưa cao - 1

Ông Nguyễn Quang Thái- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, ông Nguyễn Quang Thái yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu các đề xuất của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực phấn đấu cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, ông Thái đề nghị cơ quan này chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, việc khó khăn, phức tạp, vụ việc liên quan đến các vụ án kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tham nhũng kinh tế. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; khắc phục những tồn tại, yếu kém, sai sót, vi phạm trong tổ chức thi hành án.

Ông Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho thấy, trong thời gian qua các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã được các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kiên quyết tổ chức thi hành, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp có giá trị lớn, kéo dài nhiều năm đã được tổ chức thi hành dứt điểm.

Việc thi hành các khoản thu trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng và các khoản thu cho Nhà nước ngày càng tăng, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong giai đoạn 2018-2020 như kết quả còn đạt tỷ lệ thấp, nhất là về thu hồi tiền. Nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc về kinh tế, tham nhũng việc tổ chức thi hành còn chậm, kết quả chưa cao; án liên quan đến tín dụng còn tồn đọng nhiều. Tình trạng vi phạm, thiếu sót trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn diễn ra…