Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương

Văn hóa - Ngày đăng : 07:23, 21/03/2021

Không chỉ có những tác phẩm văn học nổi tiếng trên văn đàn, Nguyễn Huy Thiệp còn có nhiều phát biểu, quan điểm đáng chú ý về nghề viết và văn chương.

Nguyễn Huy Thiệp qua đời chiều nay (20/3) để lại nỗi buồn sâu sắc cho bạn đọc yêu mến ông. Sinh thời, Nguyễn Huy Thiệp có nhiều phát biểu, quan điểm đáng chú ý về nghề viết và văn chương. VTC News xin trích dẫn một số quan điểm của nhà văn.

Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 1
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 2
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 3
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 4
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 5
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 6
Những phát biểu đáng chú ý của Nguyễn Huy Thiệp về văn chương  - 7