Coteccons bị phạt vì giao dịch trái phép với Unicons và Ricons

Chứng khoán - Ngày đăng : 16:52, 27/04/2021

Chưa được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua nhưng Coteccons vẫn phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons từ 2018 đến giữa năm 2020.

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons nhận được Công văn số 7464/UBCK-TT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm quy định về Công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

 Coteccons bị phạt vì giao dịch trái phép với Unicons và Ricons - 1

Coteccons bị phạt vì giao dịch trái phép với bên liên quan.

Công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 70 triệu đồng. Các vi phạm trên diễn ra từ 2018 đến 6/2020, trong giai đoạn Ban Lãnh đạo tiền nhiệm (Chủ Tịch HĐQT Công ty Coteccons thời kì đó là ông Nguyễn Bá Dương).

Cụ thể, theo Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Đồng thời, trong báo cáo quản trị Coteccons giai đoạn này không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

"Công ty xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, ĐHCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của Công ty", thông cáo của Coteccons phát đi nêu.

Cũng theo Coteccons, HĐQT được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thực hiện nhanh chóng và quyết liệt các hành động để khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Coteccons cũng cho biết, HĐQT và Ban Điều hành Coteccons hiện nay đã liên tục cập nhật, thay đổi và xây dựng bộ máy quản trị - điều hành chuyên nghiệp, kiên quyết loại trừ những nhân tố gây mâu thuẫn quyền lợi với Công ty. Hoạt động tái cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty đến nay đã có hiệu quả, cơ cấu nhân sự Công ty đã đi vào ổn định.

"Là Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, HĐQT Coteccons nhận thức sâu sắc rằng luôn tuân thủ tuyệt đối tinh thần và câu chữ của pháp luật, của các thông lệ quản trị tốt nhất sẽ giúp Công ty phát triển bền vững, có nhiều đóng góp cho xã hội, giữ vững uy tín của thương hiệu Coteccons trên thị trường và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của Coteccons trong ngành xây dựng tại Việt Nam", lãnh đạo Coteccons khẳng định.