Từ 1/1/2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 11:22, 14/11/2020

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì khi người lao động mắc các lỗi sau, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc kỷ luật sa thải với người lao động.
**Người lao động mắc các lỗi sau đây có thể bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động

2. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2019.

3. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

Từ 1/1/2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau
 

4. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà gười sử dụng lao động yêu cầu khi giao kếthợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Lưu ý: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mắc các lỗi trên, người sử dụng lao động sẽ phải tuân thủ quy định về thời hạn báo trước, cụ thể như sau:

- Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp 1,4, người sử dụng lao động sẽ báo trước cho người lao động:

+ Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+ Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

+ Ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

+ Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp 2 và 3 thì người sử dụng lao động sẽ không phải báo trước cho người lao động.

Người lao động mắc các lỗi sau đây có thể bị người sử dụng lao động sa thải:

Từ 1/1/2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau
 

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao độngcó hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

Trong đó, tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trong đó, trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Việc tiến hành xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.