Tải ngay kẻo lỡ: 17 ứng dụng miễn phí tạm thời và 47 ứng dụng đang giảm giá chào năm mới 2021

Công nghệ - Ngày đăng : 12:44, 05/01/2021

Việt BáoChào mừng năm mới 2021, Việt Báo chia sẻ với bạn đọc 17 ứng dụng Android miễn phí tạm thời và 47 ứng dụng đang giảm giá trong thời gian ngắn. Hãy nhanh tay tải về trước khi thời gian khuyến mãi kết thúc.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Numberwiz $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 2. CAS for Android $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 3. Decimal & Fraction Calculator $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 4. Ethical Hacking & Quiz: Beginner to Advance 2020 $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 5. Whats Status Saver Pro (No Ads) $3.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 6. Fractions Math Pro $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 7. Matrix Determinant Pro $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 8. Number to word converter offline $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 9. Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control $0.99 -> Free; Miễn phí; Kết thúc sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Masters Gallery by Reiner Knizia $2.49 -> Miễn phí; Kết thúc sau 1 ngày nữa
 2. Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster $1.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 3. Nail That Coin $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 4. Dungeon & Pixel Hero VIP $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 5. Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 6. Stone Of Souls HD $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 7. Theme Park Simulator $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 8. Cat town (Tap RPG) - Premium $2.49 -> Miễn phí; Kết thúc sau 7 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. Currency Converter Easily Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 2. Daily Workouts $19.99 -> $13.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 3. Flutter Easy $5.00 -> $0.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 4. Simply Yoga $19.99 -> $13.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 5. HIIT - interval workout PRO $3.00 -> $1.49; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 6. Alarm clock PRO $8.00 -> $4.00; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 7. FBReader Premium – Favorite Book Reader $6.99 -> $3.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 8. JSDev: Learn Javascript Programming [PRO] $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 9. Learn Computer Programming [PRO] - Learn to Code $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 10. Learn Networking (CCNA) Pro. Complete CCNA Course $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 11. PHPDev PRO: Become a Job Ready PHP Programmer $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 12. ReactDev PRO: Become a Job Ready React Developer $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 13. Travel Tracker Pro - GPS tracker $4.49 -> $2.49; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 14. Back pain exercises (PRO) $2.99 -> $1.49; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 15. Budget Blitz Pro - money tracking and planning $14.99 -> $9.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 16. My Movies 3 Pro - Movie & TV Collection Library $9.99 -> $4.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 17. Text Neck PRO - Forward Head Posture Correction $3.49 -> $1.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 18. MPC MACHINE - Sampler Drum Machine Beat Maker $9.99 -> $5.49; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 19. Engineer Companion Mechanical Engineering $6.99 -> $3.49; Kết thúc sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 2. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 3. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 8 giờ nữa
 4. Evil Officer V2 - Horror House Escape $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 1 ngày nữa
 5. Katy & Bob: Safari Café $2.99 -> $0.99; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 6. IN-VERT $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 7. Push Blox $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 8. Storm Rush $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 9. Timeflow: Time is Money Sim $4.99 -> $2.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 10. Sasaya $2.99 -> $0.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 11. Nimian Legends : BrightRidge $2.99 -> $0.99; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 12. Nimian Legends : Vandgels $2.99 -> $0.99; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 13. Volt $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 14. Elektronika $1.99 -> $1.49; Kết thúc sau ? ngày nữa
 15. Fourth grade Math - Multiplication $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau ? ngày nữa
 16. Super Oscar Premium $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau ? ngày nữa

Biểu tượng và Tùy biến

 1. Aline Icon Pack - linear icons $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 2 ngày nữa
 2. Flat Squircle - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 4 ngày nữa
 3. MIU! 12 Carbon - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 4. MIU! 12 Circle Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 5. MIU! 12 Circle - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 6. MIU! 12 Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 5 ngày nữa
 7. Mix Ui - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 8. Outline Icons - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 9. Pixel Limitless - Icon Pack $2.49 -> $1.19; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 10. Xperia - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc sau 6 ngày nữa
 11. Hexaring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc sau 7 ngày nữa
 12. Pixel Limitless 3D - Icon Pack $2.49 -> $1.19; Kết thúc sau 7 ngày nữa

Tuấn Anh