Video: 100% bộ, ngành, địa phương đã bảo đảm ATTT theo mô hình 4 lớp

Công nghệ - Ngày đăng : 11:36, 27/12/2020

Việt BáoTỷ lệ bộ, ngành, địa phương triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo mô hình 4 lớp đã nâng từ mức 0% của các năm 2018, 2019 lên đạt 100% trong tháng 12/2020.

Thanh Long