Video: 3 cách cải thiện kỹ năng an ninh mạng cho nhân viên khi làm việc từ xa

Công nghệ - Ngày đăng : 19:11, 08/11/2020

Việt BáoTrong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, việc tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về rủi ro bảo mật và trang bị kỹ năng bảo vệ của mỗi cá nhân càng trở nên quan trọng.

Thanh Long