Bấm phím tắt này sẽ nhanh chóng chuyển con trỏ vào khung tìm kiếm Google

Thủ thuật - Ngày đăng : 11:08, 16/04/2021

Việt BáoMột chỉnh sửa nhỏ đối với Google.com trên máy tính để bàn cho phép bạn nhanh chóng chuyển đến hộp tìm kiếm bằng một phím tắt thuận tiện. Nó đặc biệt hữu ích để tinh chỉnh truy vấn ban đầu của bạn.

Theo đó, bạn chỉ cần nhấn nút "/" trên trang kết quả sẽ đưa con trỏ đến trường tìm kiếm và cho phép bạn bắt đầu nhập. Con trỏ xuất hiện ở cuối truy vấn hiện tại của bạn, cũng như các đề xuất tìm kiếm sẽ xổ xuống bên dưới để bạn chọn nhanh bằng các phím mũi tên.

Với cách thức hoạt động này, việc sử dụng phím tắt sẽ hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn. Nó không hoạt động trên trang chủ Google.com, nơi trường tìm kiếm hoạt động ngay lập tức khi tải trang.

Google sẽ thông báo cho người dùng về phím tắt này thông qua một hộp ở góc dưới cùng bên trái của trang Kết quả tìm kiếm, xuất hiện khi bạn nhấn vào bất kỳ phím nào. Kể từ ngày hôm nay, phím tắt "/" đã được triển khai rộng rãi. Kết hợp với các phím tắt khác như phím “Tab” hay phím điều hướng sẽ giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn.

Tuấn Anh