Dân Ấn Độ dùng phân bò làm đèn, quyết tẩy chay hàng Trung Quốc

Tin thế giới - Ngày đăng : 15:15, 16/11/2020

Người dân Ấn Độ kêu gọi sản xuất đèn cho mùa lễ hội từ phân bò tay vì dùng đèn LED của Trung Quốc.