Năm 2020 lương của sếp DN nhà nước trả bao nhiêu?

Xã hội - Ngày đăng : 14:01, 26/02/2021

Lương của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có thể trả 280 triệu đồng/ tháng (3,36 tỷ đồng/ năm chưa kể thưởng), tuy nhiên mức chi trả thực tế năm 2020 lại chưa đạt mức này.
Theo Nghị định 20 của Chính phủ được áp dụng từ 2020, lương của lãnh đạo DNNN có thể trả 280 triệu đồng/ tháng (3,36 tỷ đồng/ năm chưa kể thưởng) nếu kết quả kinh doanh vượt lợi nhuận kế hoạch.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kết quả sản xuất kinh doanh của DN chưa được phản ánh hết, và chưa thể hiện hết tác động của cơ chế tiền lương mới hiệu quả công việc.

Cụ thể, theo Nghị định 20, Chính phủ lựa chọn 3 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thực hiện thí điểm cơ chế khoán lương gắn với năng suất, hiệu quả kinh doanh gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tổng công ty Hàng không (Vietnam Airlines) và Tổng công ty Quản lý bay (VATM). Việc thí điểm được thực hiện trong năm 2020, để áp dụng cho tất cả DN nhà nước khác.

Theo kết quả kinh doanh năm 2020 và quy định tại Nghị định 20, VNPT có lãi nên mức lương dành cho lãnh đạo cao hơn mức đã trả; VATM có lãi thấp còn VNA lỗ nên mức lương giảm sâu, thậm chí chỉ bằng mức sàn.

Do vậy, các DNNN này cuối cùng đã áp dụng theo cách thức khác nhau với quy định mới.

Năm 2020 VNPT lãi cao hơn gần 50 tỷ đồng so với bình quân năm 2018-2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, tiền lương của lãnh đạo tập đoàn này vẫn bằng năm 2019. Theo đó, chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) được trả 86,4 triệu đồng/tháng, thành viên HĐTV 76,8 triệu đồng/tháng, kiểm soát viên 76,7 triệu đồng/tháng.

Năm 2020 lương của sếp DN nhà nước trả bao nhiêu?
Lương của DNNN được trả theo kết quả sản xuất kinh doanh

Trong khi theo Nghị định 20, lương cơ bản của lãnh đạo 3 DN thí điểm từ 40-70 triệu đồng/tháng (tùy theo loại DN và vị trí công việc). Theo lương cơ bản và lợi nhuận đạt được, tập đoàn VNPT có thể trả cho chủ tịch HĐTV 108 triệu đồng/tháng, thành viên HĐTV 96 triệu đồng/tháng, kiểm soát viên 95,8 triệu đồng/tháng.

Với ban giám đốc, Nghị định 20 cho phép tập đoàn này có thể trả cho tổng giám đốc tối đa bằng 7 lần lương bình quân của người lao động (lương bình quân người lao động VNPT áp dụng năm 2020 là 24,5 triệu đồng/tháng). Thực tế, VNPT chỉ trả cho tổng giám đốc lương bằng 4,42 lần lương bình quân người lao động.

Với Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2020 lỗ dự kiến hơn 14.400 tỷ đồng, trong khi bình quân năm 2018-2019 lãi hơn 2.600 tỷ đồng. Do vậy, nếu theo kết quả kinh doanh, lương của lãnh đạo Vietnam Airlines chỉ bằng 30% lương cơ bản.

Cụ thể, lương của Chủ tịch HĐQT chỉ 21 triệu đồng/tháng (30% của lương cơ bản 70 triệu đồng/tháng); thành viên HĐQT và kiểm soát viên chỉ 18 triệu đồng/tháng (30% của 60 triệu đồng). Năm 2020, Vietnam Airlines được Ủy ban quản lý vốn chấp thuận cho áp dụng quỹ lương bằng 44% của lương thực hiện năm 2019 và tiền lương bình quân người lao động 23,3 triệu đồng/tháng (bằng 57,7% so với năm liền trước).

Theo đó, lương của chủ tịch HĐQT là 55 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát nhận 47,1 triệu đồng/tháng, lương kiểm soát viên 39,3 triệu đồng/tháng (bằng 37% lương năm lền trước). Còn Tổng giám đốc bằng 4 lần lương bình quân người lao động, tức 93,2 triệu đồng/tháng.

Tương tự với VATM, do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2020 chỉ đặt lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 10 triệu đồng (giảm 99,99% so với năm 2019). Với mức này, theo Nghị định 20, tiền lương bình quân người lao động chỉ 12,87 triệu đồng/tháng (bằng 45% năm liền trước).  VATM đề nghị các bộ ngành cho phép tính thêm tiền lương làm ca đêm, làm thêm giờ, để đạt mức lương bình quân 21,9 triệu đồng/tháng (bằng 65% của năm 2019).

Với lãnh đạo, lương trả lương cho chủ tịch HĐTV là 88,65 triệu đồng/tháng, thành viên HĐTV 73,88 triệu đồng/tháng, kiểm soát viên 59,1 triệu đồng/tháng. Còn nếu theo Nghị định 20, lương của lãnh đạo VATM cao hơn mức trên.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa phản ánh hết tác động của cơ chế tiền lương mới theo hiệu quả công việc, do vậy Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian thí điểm Nghị định 20 tới nửa cuối năm 2022, thay vì chỉ thí điểm năm 2020.