Ảnh: Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

Xã hội - Ngày đăng : 14:29, 27/10/2020

Chính quyền các địa phương miền Trung đang khẩn trương kêu gọi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 9 với cường độ rất mạnh sắp đổ bộ.