Thứ Hai, 01/03/2021, 11:28 (GMT+7) | Điểm tin:
Chúc Tết như thế nào cho ý nghĩa?

Chúc Tết như thế nào cho ý nghĩa?

Trên chiếc xe máy nhỏ, vợ chồng tôi treo đầy bánh kẹo. Nhưng chỉ đi chúc Tết được một lúc, số bánh kẹo ấy lại hết, phải về nhà lấy thêm.