Thứ Hai, 08/03/2021, 13:59 (GMT+7) | Điểm tin:
35 phím tắt giúp xử lý văn bản như bay trên máy tính Mac

35 phím tắt giúp xử lý văn bản như bay trên máy tính Mac

Phím tắt có thể mang lại một hiệu quả to lớn đối với quy trình làm việc của bạn trên máy Mac. Chúng cho phép bạn hoàn thành các tác vụ đơn giản như chọn, sao chép, hay định dạng văn bản, mà không phải nhấc tay khỏi bàn phím.