Xem miễn phí 12 bộ phim Pháp đặc sắc tại nhà

Xem miễn phí 12 bộ phim Pháp đặc sắc tại nhà

Yêu tinh, Nỗi bất hạnh của Sophie, Kỳ nghỉ hè của Nicolas 2 ... là những bộ phim được Viện Pháp tại Việt Nam và BHD giới thiệu đến tất cả mọi người trong thời điểm cách ly toàn xã hội.