Phe Dân chủ lại tìm cách phế truất ông Trump

Phe Dân chủ lại tìm cách phế truất ông Trump

Đảng Dân chủ Mỹ đề xuất thành lập một ủy ban điều tra liệu Tổng thống Donald Trump có đủ năng lực về thần kinh để điều hành đất nước hay không và tính phương án phế truất nếu cần thiết.