Thứ Bảy, 06/03/2021, 02:51 (GMT+7) | Điểm tin:
Lý do CSGT chưa thể xử phạt online rộng rãi

Lý do CSGT chưa thể xử phạt online rộng rãi

Sau khi Bộ Công an khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc xử lý vi phạm giao thông đã được áp dụng. Tuy nhiên, với quy định hiện nay việc xử phạt online chưa thể thực hiện rộng rãi.