Thứ Tư, 12/05/2021, 09:11 (GMT+7) | Điểm tin:
  • 'Người Việt Nam nên tự hào khi có 5G'

    Đó là chia sẻ của ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia, khi nói về việc 5G chính thức thử nghiệm phát sóng thương mại tại Việt Nam.