Ong xanh quý hiếm xuất hiện sau 4 năm

Ong xanh quý hiếm xuất hiện sau 4 năm

Các nhà sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida phát hiện sự xuất hiện trở lại của ong xanh quý hiếm, loài tưởng đã tuyệt chủng suốt 4 năm.