Thứ Hai, 01/03/2021, 21:30 (GMT+7) | Điểm tin:
Cùng Og Mandino hóa giải nghịch cảnh và lựa chọn cho hạnh phúc!

Cùng Og Mandino hóa giải nghịch cảnh và lựa chọn cho hạnh phúc!

“Một hạt thóc không thể quyết định sẽ trở thành thức ăn cho súc vật, bị nghiền thành bột bánh mì, hay được gieo trồng xuống đất. Nhưng tôi thì có quyền được lựa chọn, và tôi sẽ không để cuộc đời mình bị nuốt chửng hay bị nghiền nát dưới sức nặng của những thất bại và tuyệt vọng”, Og Mandino chia sẻ.