Ninh Bình: Khẩn trương khắc phục GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định

Tuyết Chinh | 21/04/2022, 14:29

Để thực hiện tốt việc khắc phục giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp ghi thời hạn lâu dài chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho rằng, cần tiến hành đồng thời việc rà soát giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định và xây dựng kế hoạch thu hồi. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Thực hiện Văn bản số 83/UBND-VP3 ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư mà trước đây cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp với thời hạn lâu dài.

Từng bước thu hồi GCNQSDĐ không đúng quy định

Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình cho biết, về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư mà trước đây cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp với thời hạn lâu dài, theo Điều 20 Luật Đất đai năm 1993, sửa đổi năm 1998, năm 2001; Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng là 20 năm, 50 năm theo các thời kỳ.

Do vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vườn, ao trong cùng thửa đất ở có thời hạn lâu dài là chưa đúng quy định. Việc điều chỉnh, sửa đổi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ghi chưa đúng quy định là phù hợp đảm bảo đúng các quy định về thời hạn sử dụng đất.

20210317_094646.jpg
Ảnh minh hoạ

Tại văn bản số 1865/STNMT-QLĐĐ ngày 15/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã chỉ ra những căn cứ quy định về thời hạn sử dụng đất lâu dài và đất nông nghiệp sử dụng có thời hạn. Tuy nhiên, hình thức sửa đổi nội dung sai trước đây theo hình thức đính chính là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai năm 2013. Việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp có vườn, ao trong thửa đất ở đã được UBND các huyện, thành phố thực hiện theo thẩm quyền, các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai không vi phạm các quy định về thẩm quyền ký đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

Theo Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình, các giấy chứng nhận đã cấp có đất vườn, ao thời hạn sử dụng lâu dài trên địa bàn tỉnh hầu hết do UBND cấp huyện cấp với số lượng nhiều, thời gian từ lâu hàng chục năm. Hiện nay có nhiều giấy chứng nhận có nhiều thửa đất bao gồm cả thửa đất vườn, ao ghi thời hạn lâu dài được người dân đăng ký thế chấp tại ngân hàng...

Qua quá trình dồn điền đổi thửa, biến động diện tích lớn, phần lớn giấy chứng nhận trước đây cấp đất vườn, ao trong thửa đất ở có thời hạn lâu dài, nên làm thủ tục thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến giải quyết nhu cầu của người dân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Trước thực tế đó, các địa phương đề xuất cần có lộ trình từng bước khi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Bởi lẽ, cần có thời gian để rà soát, tổng hợp các giấy chứng nhận có đất vườn, ao ghi lâu dài và xây dựng kế hoạch tổng thể để xử lý trên toàn bộ địa bàn và thông báo cho người dân để chủ động phối hợp với chính quyền làm thủ tục thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khẩn trương “khắc phục”

Để đảm bảo có kế hoạch thực hiện tốt việc khắc phục giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp ghi thời hạn lâu dài chưa đúng quy định, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đề nghị tiếp tục đẩy nhanh việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Đối với các xã, phường, thị trấn đang thực hiện việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, UBND cấp huyện, thành phố chủ động tiến hành đồng thời việc rà soát giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định; trong đó có chưa đúng thời hạn sử dụng đất. Từ đó, xây dựng kế hoạch thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, để xử lý đảm bảo giấy chứng nhận được cấp lại đúng quy định của pháp luật đất đai và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền sử dụng đất của người dân…

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc đính chính, thu hồi giấy chứng nhận có sai sót, không đúng quy định đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chủ động rà soát, kịp thời phát hiện giấy chứng nhận có nội dung sai sót gửi đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, khắc phục theo đúng quy đinh của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Sở TN&MT, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 138/UBND-VP3 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo phân cấp quản lý; nhất là việc đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền sử dụng đất của người dân, các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Ninh Bình: Khẩn trương khắc phục GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định
  vietnam.vn