Nhuộm tóc có an toàn không?

Nhuộm tóc có an toàn không?

Nhuộm tóc là một cách làm đẹp giúp người già che đi những sợi tóc bạc hay cho thanh niên một ngoại hình kiểu cách, sinh động. Nhưng nhuộm tóc hại cho sức khỏe không?