nhu cau phat trien

Đổi mới hệ thống pháp luật về đất đai để phù hợp nhu cầu phát triển
Nhà nước cần ứng dụng công nghệ vào xác định giá đất, thực hiện đăng ký giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO