Thứ Ba, 13/04/2021, 09:43 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Hàng không toàn cầu còn gặp khó đến hết năm 2023

    Đến hết năm 2023, nhu cầu vận tải của hàng không toàn cầu sẽ không thể phục hồi về ngưỡng tiền đại dịch COVID-19. Tình hình chỉ có thể tích cực hơn nếu có vaccine và thuốc điều trị hiệu quả dịch bệnh – bộ phận Dịch vụ đầu tư của Moody dự báo.