Thứ Ba, 02/03/2021, 03:14 (GMT+7) | Điểm tin:
Tết nhàn tênh với mẹ đơn thân

Tết nhàn tênh với mẹ đơn thân

Với nhiều chị em, tết là sấp ngửa nhà nội nhà ngoại, cỗ tết phải ngày 3 bữa, thì với mẹ đơn thân như tôi, tết nhàn nhã hơn rất nhiều.
Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã

Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã

Tết thảnh thơi, tết nhàn nhã, dễ thôi, cứ dọn tâm mình, đừng xem tết là dịp ganh đua, đừng xem tết là cơ hội để biếu xén, điếu đóm.