Thứ Bảy, 17/04/2021, 22:12 (GMT+7) | Điểm tin:
  • "Nghịch lý" chiến lược nhà giá thấp

    Chiến lược phát triển nhà giá thấp do Bộ Xây dựng đang chủ trì muốn thành công phải có sự vào cuộc chung tay của nhiều cơ quan từ Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đến doanh nghiệp.