Thứ Hai, 08/03/2021, 01:33 (GMT+7) | Điểm tin:
IP Thích ứng sẽ thay đổi mạng IP ra sao?

IP Thích ứng sẽ thay đổi mạng IP ra sao?

Một trong những xu hướng đột phá hiện nay khuyến khích chúng ta thực hiện việc ảo hóa các ứng dụng, dịch vụ và phân tách hạ tầng (phân chia phần cứng và phần mềm).