Bphone B86 giảm giá 3 triệu đồng

Bphone B86 giảm giá 3 triệu đồng

Dù Bphone B86 và B86s vẫn đang được BKAV treo giá niêm yết 8.99 và 9.99 triệu đồng, tuy nhiên thực tế người dùng có thể mua được máy với mức giá rẻ hơn từ 2-3 triệu đồng trên các sàn thương mại điện tử.