Chủ Nhật, 09/05/2021, 06:44 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Tổ chức mang thai hộ với giá 16.000 USD

    Nguyễn Thị Hồng Trang nhận lời với một người đàn ông Trung Quốc để tìm phụ nữ Việt Nam tổ chức đưa sang Campuchia mang thai hộ với giá 16.000 USD, tương đương khoảng 380 triệu đồng.