Người Nhật Bản đang nghèo đi

Người Nhật Bản đang nghèo đi

Do dịch COVID-19, ngày càng nhiều người có mức sống khá ở Nhật Bản bị ảnh hưởng, thậm chí đứng trước nguy cơ mất việc.