Thứ Năm, 04/03/2021, 08:07 (GMT+7) | Điểm tin:
"Người đến sau" đã bỏ lỡ những gì?

"Người đến sau" đã bỏ lỡ những gì?

Giữa thế gian có hàng tỷ người, rồi sẽ có một người thuộc về riêng bạn. Hà cớ gì bạn phải tự biến mình thành người thứ ba trong câu chuyện tình yêu của người khác?