Bão Iota tàn phá khu vực Trung Mỹ

Bão Iota tàn phá khu vực Trung Mỹ

Bão Iota đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nước khu vực Trung Mỹ khi quét qua khu vực này. Trận bão đã khiến 40.000 người tại Nicaragua và 80.000 người ở Honduras phải đi sơ tán.