Thứ Năm, 04/03/2021, 13:07 (GMT+7) | Điểm tin:
Cách nén hình ảnh trong Microsoft Word

Cách nén hình ảnh trong Microsoft Word

Nếu bạn muốn giảm kích cỡ tập tin của một tài liệu Microsoft Word để chia sẻ dễ dàng hơn hoặc tiết kiệm không gian ổ đĩa, thì nén các hình ảnh chứa trong đó là một giải pháp hữu hiệu.