Đen Vâu chơi lớn, thuê trực thăng bay lên trời để... đọc rap

Đen Vâu chơi lớn, thuê trực thăng bay lên trời để... đọc rap

Sau 'Hai triệu năm', Đen Vâu tiếp tục ra mắt MV 'Trời hôm nay nhiều mây cực!' với concept chỉ một khung cảnh. Nếu trước đây là cảnh biển với chi phí 2,5 triệu thì lần này Đen Vâu đã chơi lớn, đầu tư hẳn một chiếc trực thăng để quay MV của mình.