Vì Covid-19, hai nghệ sĩ múa ba lê biểu diễn bên... bờ kênh

Vì Covid-19, hai nghệ sĩ múa ba lê biểu diễn bên... bờ kênh

Hai vũ công xuất hiện trong đoạn clip là cô Annette Buvoli và anh Harry Churches. Hiện tại, nhiều nhà hát tại Anh vẫn đang đóng cửa để tuân thủ việc cách ly xã hội. Vì quá nhớ nghề, hai nghệ sĩ đã quyết định múa ba lê biểu diễn ngay bên bờ kênh