Thứ Ba, 09/03/2021, 04:26 (GMT+7) | Điểm tin:
Một cái Tết nhà rất vắng người

Một cái Tết nhà rất vắng người

Nghe xong cuộc điện thoại buổi sáng, ông quay ra thở dài bảo bà: "Thằng cả bảo Tết này nhà nó không về được rồi, năm nay thế là không có Tết"...