Changeable - "Mọi thứ đều có thể thay đổi"

Changeable - "Mọi thứ đều có thể thay đổi"

“Mọi thứ đều có thể thay đổi” vén tấm màn đằng sau những hành vi “không đúng mực". Từ đó, chúng ta có thể nhìn những hành vi khó chịu của người khác và của chính mình dưới một góc nhìn sâu sắc và cảm thông hơn.