7 cách sửa lỗi tài liệu Microsoft Word

7 cách sửa lỗi tài liệu Microsoft Word

Một tài liệu Word bị lỗi có thể không mở được hoặc chỉ hiển thị một phần hay không có nội dung gì cả. 7 cách dưới đây sẽ giúp bạn mở tài liệu Word bị hỏng.
Cách nén hình ảnh trong Microsoft Word

Cách nén hình ảnh trong Microsoft Word

Nếu bạn muốn giảm kích cỡ tập tin của một tài liệu Microsoft Word để chia sẻ dễ dàng hơn hoặc tiết kiệm không gian ổ đĩa, thì nén các hình ảnh chứa trong đó là một giải pháp hữu hiệu.