Thứ Hai, 08/03/2021, 22:33 (GMT+7) | Điểm tin:
Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Với những hàm IF, AND hay OR trong Excel thì những ai đã từng học lập trình sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn, tuy nhiên những ai chưa từng học thì hoàn toàn có thể nắm được sau một vài ví dụ.