Thứ Hai, 08/03/2021, 23:36 (GMT+7) | Điểm tin:
Còn ham chơi thì đừng sinh con

Còn ham chơi thì đừng sinh con

Ly hôn chừng hai tháng thì mẹ bé chịu hết nổi. Chiều đi làm về phải ba chân bốn cẳng đón con. Bạn bè rủ tụ tập là không đi được.