Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp

Bích Hợp| 17/09/2021 21:01

Nhằm chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khi hậu và giảm thiểu rác thải nhựa, chiều ngày 17/9 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai đã kí kết chương trình phối hợp lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-TNMT, ngày 26/07/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai, Sở TN&MT Lào Cai về tham gia thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được các mục tiêu đặt ra. Chương trình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân và cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, các ngành, các cấp, các tổ chức trong xã hội về nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường, từ đó dẫn đến thay đổi hành vi của từng cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường ở các địa bàn dân cư.

Sau 05 năm triển khai Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trườnggiữa Sở TN&MT tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua chương trình hợp tác đã xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư bảo vệ môi trường như: Mô hình“nhà sạch, vườn sạch”; mô hình “thu gom, xử lý rác thải tại nhà và khu dân cư”; “dọn dẹp đường làng ngõ xóm xanh –sạch – đẹp”; mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”,“đường hoa phụ nữ”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”.

Quang cảnh Lễ ký kết giữa Sở TN&MT Lào Cai và Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai

Về lĩnh vực tuyên truyền bảo vệ môi trường, trong 5 năm qua chương trình phối hợp đã tổ chức được 20 hội nghị tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố cho trên 3.000 lượt người là cán bộ MTTQ các đoàn thể cấp xã, thôn và khu dân cư với các nội dung: Vận động nhân dân thực hiện phong trào vệ sinh môi trường nông thôn; Hướng dẫn cách thức, phương pháp, quy trình tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường nông thôn; Trao đổi kinh nghiệm mô hình, cách làm hiệu quả về thực hiện phong trào thi đua vệ sinh môi trường nông thôn...

Giai đoạn 2021-2025, ngành TN&MT tỉnh Lào Cai sẽ kí kết với Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai các nội dung sau: Tiếp tục hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động về bảo vệ môi trường đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng và nhân rộng các mô hình thí điểm khu dân cư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; mô hình cộng đồng dân cư về xanh, sạch, đẹp.

Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Tổ chức tập huấn cho cán bộ mặt trận các cấp về vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong công tác bảo vệ môi trường...

Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai sẽ chung tay đồng hành cùng ngành TN&MT vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phát biểu tại hội nghị, ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động mà 2 bên đã phối hợp thời gian qua. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. MTTQ từ tỉnh tới cơ sở chủ động nắm bắt tình hình dư luận của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những vụ việc liên quan đến tài nguyên và môi trường. Các tổ chức thành viên sau hội nghị cần cụ thể hóa chương trình đã ký kết thành những phần việc cụ thể nhằm tạo sức lan tỏa đến người dân, góp phần thay đổi và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ môi trường, góp phần cùng chính quyền các cấp bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO