Hủy cưới vì thương

Hủy cưới vì thương

Anh giấu gia đình, giấu tất cả mọi người, cắt liên lạc hoàn toàn và không gặp em nữa.