luat hang hai sua doi

Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc nhìn từ UNCLOS
8 tháng trước Chủ quyền
Đối chiếu các điều khoản của Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc với các điều khoản quy định tương ứng trong UNCLOS, Giáo sư luật quốc tế, Đại học Hải chiến Mỹ Raul (Pete) A. Pedrozo đã chỉ ra những điểm “quá đà” của Trung Quốc*.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn