Tương lai mịt mờ của Tổng thống Trump

Tương lai mịt mờ của Tổng thống Trump

Tương lai chính trị của Tổng thống Trump bị giáng một đòn nặng nền sau khi ông trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ.