Giá thịt lợn cuối năm sẽ giảm?

Giá thịt lợn cuối năm sẽ giảm?

Bộ Công Thương chỉ thị, trong trường hợp cần thiết, các đơn vị liên quan cần có phương án nhập khẩu các mặt hàng thịt gia súc từ nước ngoài để bình ổn thị trường.