Lợi nhuận quý của Foxconn thấp kỉ lục trong 20 năm trở lại đây

Lợi nhuận quý của Foxconn thấp kỉ lục trong 20 năm trở lại đây

Sau đại dịch Covid-19, lợi nhuận quý đầu năm nay của Foxconn đã chạm đáy trong 20 năm trở lại. Thực tế trên đã khiến công ty Đài Loan này phải ngừng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và "gõ cửa" các khách hàng trong đó có Apple để tìm nhu cầu về sản phẩm.
Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Hoạt động kinh doanh của Viettel Global được cải thiện liên tục nhờ tập trung vào hoạt động cốt lõi là viễn thông và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2019 đạt mức 35,7% tăng đáng kể so với 31,4% của năm 2018 và 23,6% của năm 2017.