Con người có thể sống sót trong lỗ đen?

Con người có thể sống sót trong lỗ đen?

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã vạch ra những điều kiện thiết yếu để con người có thể di chuyển bên trong hố đen và giữ an toàn và âm thanh. Tuy nhiên ý tưởng này gây nhiều tranh cãi.