Bầy linh cẩu trả giá đắt vì cả gan tấn công sư tử

Bầy linh cẩu trả giá đắt vì cả gan tấn công sư tử

Với số lượng vượt trội, bầy linh cẩu đã dễ dàng đe dọa và tấn công con sư tử cái. Thế nhưng, khi đồng loại của “lãnh chúa vùng đồng cỏ” tới giải cứu, chúng buộc phải bỏ chạy trối chết mới tránh được việc bị đối thủ sát hại.