Các ngân hàng vay mượn nhau gần 90.000 tỷ đồng mỗi ngày

Các ngân hàng vay mượn nhau gần 90.000 tỷ đồng mỗi ngày

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đến ngày 13/3 đạt xấp xỉ 281.787 tỷ đồng