Thứ Sáu, 05/03/2021, 09:09 (GMT+7) | Điểm tin:
Nhiều phương thức đóng BHXH tự nguyện

Nhiều phương thức đóng BHXH tự nguyện

Nguyễn Văn Minh (tỉnh Tiền Giang) hỏi: 'Tôi năm nay 56 tuổi, đóng BHXH được 6 năm và giờ muốn nghỉ việc. Tôi được tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện để hưởng lương hưu?'.