Thứ Bảy, 27/02/2021, 17:16 (GMT+7) | Điểm tin:
Hàng nghìn sinh viên ở TP.HCM bị cho thôi học mỗi năm

Hàng nghìn sinh viên ở TP.HCM bị cho thôi học mỗi năm

Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ở các trường đại học bị đuổi, buộc thôi học hoặc tự ý nghỉ học… Có trường 100 sinh viên vào đầu khóa thì chỉ khoảng 75 - 80 sinh viên ra trường, số còn lại bị “rơi rụng” qua các năm.